201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806HR01HRINFO_JUDICIAL20180608282921

Predmet C-379/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG protiv Land Berlin


C2762018HR2810120180608HR0037281292

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG protiv Land Berlin

(Predmet C-379/18)

2018/C 276/37Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Lufthansa AG

Tuženik: Land Berlin

Druge stranke: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

1.

Je li u skladu s Direktivom 2009/12/EZ ( 1 ) Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka, točnije njezinim člankom 3., člankom 6. stavcima 3. do 5. kao i člankom 11. stavcima 1. i 7. nacionalni propis kojim se propisuje da se sustav naknada zračnih luka kakav je uspostavilo upravno tijelo zračne luke mora podnijeti neovisnom nadzornom tijelu na odobrenje, a da se ni upravnom tijelu zračne luke ni korisniku zračne luke ne zabranjuje odrediti naknade različite od onih koje je odobrilo nadzorno tijelo?

2.

Je li u skladu s navedenom direktivom tumačenje nacionalnog prava prema kojem je korisniku zračne luke zabranjeno pobijati odobrenje Pravilnika o naknadama koje je dalo nadzorno tijelo, ali mu je dopušteno podnijeti tužbu protiv upravnog tijela zračne luke u kojoj može isticati da Pravilnikom o naknadama utvrđena naknada nije u skladu s odobrenjem?


( 1 ) SL 2009., L 70, str. 11. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 57.)