201807200082013502018/C 276/363712018CJC27620180806LT01LTINFO_JUDICIAL20180606272822

Byla C-371/18: 2018 m. birželio 6 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc


C2762018LT2720120180606LT0036272282

2018 m. birželio 6 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Byla C-371/18)

2018/C 276/36Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Atsakovės: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos Sąjungos prekių ženklas ar nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, gali būti paskelbtas negaliojančiu visas ar iš dalies remiantis tuo, kad visi prekių ir paslaugų specifikacijoje vartojami terminai ar kai kurie iš šių terminų nėra pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad kompetentingos institucijos ir trečiosios šalys, remdamosi tik tais terminais, galėtų nustatyti prekių ženklu teikiamos apsaugos apimtį?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar toks terminas kaip „kompiuterio programinė įranga“ yra per daug bendras ir apima per daug skirtingas prekes, kad būtų suderinamas su prekių ženklo atliekama kilmės funkcija, ir nėra pakankamai aiškus ir tikslus, kad kompetentingos institucijos ir trečiosios šalys, remdamosi tik tokiu terminu, galėtų nustatyti prekių ženklu teikiamos apsaugos apimtį?

3.

Ar galima teigti, kad tiesiog pateikus paraišką įregistruoti prekių ženklą neketinant naudoti jo nurodytoms prekėms ar paslaugoms yra veikiama nesąžiningai?

4.

Jeigu atsakymas į trečiąjį klausimą būtų teigiamas, ar galima daryti išvadą, kad pareiškėjas pateikė paraišką iš dalies sąžiningai ir iš dalies nesąžiningai, jei jis ketino naudoti prekių ženklą kai kurioms nurodytoms prekėms ar paslaugoms, bet neketino naudoti prekių ženklo kitoms nurodytoms prekėms ar paslaugoms?

5.

Ar Jungtinės Karalystės Trade Marks Act 1994 32 straipsnio 3 dalis yra suderinama su Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2436/ES ( 1 ) ir iki jos galiojusiomis direktyvomis?


( 1 ) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1)