201808030082050412018/C 294/343662018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180605252622

Zadeva C-366/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Madrid (Španija) 5. junija 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (ki ga sestavljajo gospodarske družbe SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. in Citelum Ibérica S.A.)


C2942018SL2520120180605SL0034252262

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Madrid (Španija) 5. junija 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (ki ga sestavljajo gospodarske družbe SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. in Citelum Ibérica S.A.)

(Zadeva C-366/18)

2018/C 294/34Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: José Manuel Ortiz Mesonero

Tožena stranka: UTE Luz Madrid Centro (ki ga sestavljajo gospodarske družbe SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. in Citelum Ibérica S.A.)

Vprašanje za predhodno odločanje

1.

Ali členi 8, 10 in 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člen 3 Pogodbe o Evropski uniji, člena 23 in 33(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 1 in 14(1) Direktive 2006/54 ( 1 ), vsi v povezavi z Direktivo 2010/18 ( 2 ) o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, nasprotujejo nacionalni zakonski določbi, kot je člen 37(6) zakona o delovnih razmerjih, ki uveljavljanje pravice delavca do usklajevanja družinskega življenja s poklicnim življenjem, zato da lahko neposredno skrbi za mladoletne otroke ali vzdrževane družinske člane, pogojuje s tem, da mora delavec za to v vsakem primeru skrajšati svoj običajni delovni čas in se mu posledično tudi sorazmerno zniža plača?


( 1 ) Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL 2006, L 204, str. 23).

( 2 ) Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL 2010, L 68, str. 13).