201808030422049862018/C 294/323642018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180604242411

Kohtuasi C-364/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) 4. juunil 2018 – Eni SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze


C2942018ET2410120180604ET0032241241

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) 4. juunil 2018 – Eni SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Kohtuasi C-364/18)

2018/C 294/32Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Eni SpA

Vastustaja: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 94/22/EMÜ ( 1 ) artikli 6 lõike 1 ja põhjendusega 6 on vastuolus riigisisesed õigusnormid ja konkreetselt 1996. aasta seadusandliku dekreedi nr 625 artikli 19 lõige 5-bis, mis võimaldab tõlgenduse tõttu, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) kohtuotsusega nr 290/2018, kehtestada kontsessioonitasude maksmisega seoses pigem energiakvoodi parameetri, mis põhineb nafta ja muude kütteainete hindadel, kui indeksi Pfor, mis sõltub gaasi hinnast lühiajalisel turul?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (EÜT L 164, lk 3; ELT eriväljaanne 06/02, lk 262).