201807200292012952018/C 276/353632018CJC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180604272711

Cauza C-363/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 4 iunie 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances


C2762018RO2710120180604RO0035271271

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 4 iunie 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

(Cauza C-363/18)

2018/C 276/35Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamante: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Pârât: Ministre de l'Économie et des Finances

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii Europene și, în special, Regulamentul nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare ( 1 ), atunci când menționarea originii unui produs care intră în domeniul de aplicare al acestui regulament este obligatorie, impune, pentru un produs originar dintr-un teritoriu ocupat de Israel începând din 1967, menționarea acestui teritoriu, precum și o mențiune care să precizeze că produsul provine dintr-o colonie israeliană atunci când aceasta este situația? În caz contrar, dispozițiile regulamentului, în special cele ale capitolului VI din acesta, permit unui stat membru să impună astfel de mențiuni?


( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, p. 18).