3.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 311/5


2018 m. birželio 5 d.Szekszárdi Járásbíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ágnes Weil / Géza Gulácsi

(Byla C-361/18)

(2018/C 311/05)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szekszárdi Járásbíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Weil Ágnes

Atsakovas: Gulácsi Géza

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (1) 53 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad kai valstybės narės teismas, kuris priėmė sprendimą, gauna šalies prašymą, jis turi automatiškai išduoti pažymą dėl teismo sprendimo ir neturi tikrinti, ar bylai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra neigiamas, ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad ieškinį dėl partnerystės neįregistravusių sugyventinių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo apima nuosavybės teisės, atsirandančios iš ryšių, kurie (teisiniu požiūriu) laikytini lygiaverčiais santuokai?


(1)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).