3.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 311/5


A Szekszárdi Járásbíróság (Magyarország) által 2018. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Weil Ágnes kontra Gulácsi Géza

(C-361/18. sz. ügy)

(2018/C 311/05)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szekszárdi Járásbíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Weil Ágnes

Alperes: Gulácsi Géza

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1215/2012/EU rendelet (1) 53. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy a határozatot hozó tagállam bíróságának a fél erre irányuló kérelme esetén a határozatról szóló tanúsítványt automatikusan, az 1215/2012/EU rendelet hatálya alá tartozás vizsgálata nélkül ki kell állítania?

2)

Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges, az 1215/2012/EU rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a de facto élettársak közötti vagyoni megtérítési igény olyan kapcsolatból eredő vagyonjogra vonatkozik, amelyet a házasságéval hasonló (jog)hatásúnak kell tekinteni?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; HL 2012, L 351., 1. o.