17.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 328/25


2018 m. birželio 4 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cargill Deutschland GmbH / Hauptzollamt Krefeld

(Byla C-360/18)

(2018/C 328/33)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Cargill Deutschland GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Krefeld

Prejudicinis klausimas

Ar cukraus sektoriaus gamybos mokesčiai, kurie pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1360/2013, kuriuo nustatomi 2001-2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metų cukraus sektoriaus gamybos mokesčiai, 2001–2002 ir 2004–2005 prekybos metų papildomo mokesčio skaičiavimo koeficientas ir suma, kurią cukraus gamintojai turi sumokėti runkelių pardavėjams dėl susidariusio didžiausio mokesčio ir priskaičiuoto 2002–2003, 2003–2004 ir 2005–2006 prekybos metų mokesčio skirtumo (1), turi būti skaičiuojami kitaip nei iki šiol, turi būti grąžinami atsižvelgiant į ekvivalentiškumo ir veiksmingumo principus pagal nacionalinę teisę, visų pirma taikant joje nustatytus senaties terminus?


(1)  OL L 343, 2013, p. 2.