201808030432049872018/C 294/313592018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180601232422

Cauza C-359/18 P: Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Agenția Europeană pentru Medicamente împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 martie 2018 în cauza T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA


C2942018RO2320120180601RO0031232242

Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Agenția Europeană pentru Medicamente împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 martie 2018 în cauza T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

(Cauza C-359/18 P)

2018/C 294/31Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Agenția Europeană pentru Medicamente (reprezentanți: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński, agenți)

Celelalte părți din procedură: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Comisia Europeană

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

admiterea recursului EMA și anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate în cauza T-80/16;

respingerea cererii de anulare ca nefondată și

obligarea reclamantei în primă instanță la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente acestei proceduri (inclusiv cheltuielile de judecată efectuate în procedura în fața Tribunalului).

Motivele și principalele argumente

EMA invocă două motive de recurs.

1)

Primul motiv de recurs cuprinde două aspecte. În cadrul primului aspect al acestui prim motiv de recurs, EMA susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a statuat, la punctul 50 din hotărârea atacată, că articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul privind produsele medicamentoase orfane ( 1 ) ar trebui interpretat separat de articolul 5 alineatul (2). Această interpretare încalcă articolul 5 alineatul (1), întrucât subminează eficacitatea dispoziției.

În cadrul celui de al doilea aspect al primului motiv de recurs, EMA susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a statuat, la punctul 64 din hotărârea atacată, că EMA ar trebui să se întemeieze pe noțiunea de produs medicamentos atunci când stabilește, în sensul articolului 5 alineatul (1), dacă o cerere de desemnare ca produs medicamentos orfan și o cerere de autorizație de comercializare depusă anterior se suprapun.

2)

În cadrul celui de al doilea motiv de recurs, EMA susține că Tribunalul s-a întemeiat pe o interpretare eronată a noțiunii de medicamente, astfel cum este prevăzută la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE ( 2 ), în măsura în care a statuat că o diferență în ceea ce privește excipienții și căile de administrare între două produse le-ar face diferite în sensul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul privind produsele medicamentoase orfane.


( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane (JO 2000, L 18, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 233).

( 2 ) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO 2001, L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3).