201808030542050252018/C 294/283552018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180531212221

Zadeva C-355/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 31. maja 2018 – Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich


C2942018SL2110120180531SL0028211222

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 31. maja 2018 – Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Zadeva C-355/18)

2018/C 294/28Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Salzburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Barbara Rust-Hackner

Tožena stranka: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 15(1) Direktive 90/619/EGS (Druga direktiva o življenjskem zavarovanju), ( 1 ) kakor je bil spremenjen z Direktivo 92/96/EGS (Tretja direktiva o življenjskem zavarovanju), ( 2 ) v povezavi s členom 31 Direktive 92/96/EGS razlagati tako, da mora obvestilo o možnosti odstopa vsebovati tudi navedbo, da za odstop ni potrebna posebna oblika?

2.

Ali se lahko odstop zaradi pomanjkljivega pouka o pravici do odstopa poda tudi še po tem, ko je pogodba o življenjskem zavarovanju prenehala zaradi odpovedi (in odkupa) zavarovanca?


( 1 ) Druga direktiva Sveta 90/619/EGS z dne 8. novembra 1990 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem življenjskem zavarovanju, ki določa določbe za olajšanje učinkovitega uresničevanja svobode opravljanja storitev in o spremembah Direktive 79/267/EGS (UL 1990, L 330, str. 50).

( 2 ) Direktiva Sveta 92/96/EGS z dne 10. novembra 1992 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem življenjskem zavarovanju, ki spreminja Direktivi 79/267/EGS in 90/619/EGS (Tretja direktiva o življenjskem zavarovanju) (UL 1992, L 360, str. 1).