201808030542050252018/C 294/283552018CJC29420180820HR01HRINFO_JUDICIAL20180531212221

Predmet C-355/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2018. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) – Barbara Rust-Hackner protiv Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich


C2942018HR2110120180531HR0028211222

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2018. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) – Barbara Rust-Hackner protiv Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Predmet C-355/18)

2018/C 294/28Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Salzburg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Barbara Rust-Hackner

Tuženik: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 15. stavak 1. Direktive 90/619/EEZ (Druga direktiva o životnom osiguranju) ( 1 ), u njezinu tekstu kako je izmijenjena Direktivom 92/96/EEZ (Treća direktiva o životnom osiguranju) ( 2 ), u vezi s člankom 31. Direktive 92/96/EEZ, tumačiti na način da obavijest o mogućnosti odustanka mora sadržavati i napomenu o tome da za odustanak nije potreban poseban oblik?

2.

Može li odustanak zbog pogrešne poduke o pravu na odustanak biti izjavljen i nakon prestanka ugovora o životnom osiguranju zbog otkaza (i otkupa) ugovaratelja osiguranja?


( 1 ) Druga direktiva Vijeća 90/619/EEZ od 8. studenoga 1990. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno životno osiguranje, utvrđivanju odredaba za olakšanje stvarnog izvršavanja slobode pružanja usluga i izmjeni Direktive79/267/EEZ; SL L 330, str. 50.

( 2 ) Direktiva Vijeća 92/96/EEZ od 10. studenoga 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o izravnom životnom osiguranju i izmjeni direktiva 79/267/EEZ i 90/619/EEZ (Treća direktiva o životnom osiguranju); SL L 360, str. 1.