201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180530202121

Zadeva C-354/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bacău (Romunija) 30. maja 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl


C2942018SL2010120180530SL0027201212

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bacău (Romunija) 30. maja 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

(Zadeva C-354/18)

2018/C 294/27Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bacău

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika, tožeči stranki na prvi stopnji: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Pritožnica, tožena stranka na prvi stopnji: SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odškodnina v višini 400 EUR iz člena 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 261/2004 ( 1 ) zagotavlja predvsem povrnitev premoženjske škode, medtem ko je treba obstoj nepremoženjske škode presojati v skladu s členom 12?

2.

Ali znesek neprejetega dohodka, ki presega znesek 400 EUR iz člena 7(1)(b) spada v okvir „dodatne odškodnine“ iz člena 12?

3.

Člen 12(1) v drugem stavku določa, da se „[o]dškodnina, ki je odobrena na podlagi te uredbe, […] lahko odšteje od takšne odškodnine“. Ali je treba zadevno določbo Uredbe razlagati tako, da nacionalnemu sodišču prepušča prosto presojo o tem, ali je treba znesek odobrene odškodnine v skladu s členom 7(1)(b) odšteti od dodatne odškodnine, ali je takšno odštetje obvezno?

4.

Če odobrene odškodnine ni treba odšteti od dodatne odškodnine, na podlagi katerih kriterijev naj nacionalno sodišče odloči, ali je treba odškodnino iz člena 7(1)(b) odšteti od dodatne odškodnine?

5.

Ali je treba odškodninski zahtevek iz naslova izgubljenega dohodka zaradi neprihoda delavca na delo, ki je posledica zamude prihoda v namembni kraj zaradi spremembe poti, presojati z vidika izpolnitve obveznosti na podlagi člena 8 ali na podlagi člena 12 v povezavi s členom 4.

6.

Ali izpolnitev obveznosti nudenja oskrbe potnikov letalskega prevoznika v skladu s členoma 4(3) in 8 Uredbe (ES) št. 261/2004, zajema tudi dolžnost obveščanja potnikov o možnostih spremembe poti, ki jih določa člen 8(1)(a), (b) in (c) Uredbe.

7.

Kdo v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 261/2004 nosi dokazno breme, da je bila sprememba poti ponujena potnikoma v najkrajšem možnem času.

8.

Ali morajo v skladu z Uredbo potniki sami poiskati drugi let v namembni kraj in zahtevati od letalskega prevoznika, da jim priskrbi proste sedeže na tem letu, ali mora letalski prevoznik po uradni dolžnosti poiskati potnikom najugodnejšo ponudbo.

9.

Ali je treba pri določanju odškodnine upoštevati, da sta potnika sprejela ponudbo letalskega prevoznika, s katero jima je ponudil let za dne 11. septembra 2016, čeprav bi lahko domnevala, da ne bosta poplačana za čas izostanka z delovnega mesta.


( 1 ) Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).