201808030232050132018/C 294/233482018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180529171711

Cauza C-348/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 mai 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


C2942018RO1710120180529RO0023171171

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 mai 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Cauza C-348/18)

2018/C 294/23Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice

Intimată: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 ( 1 ) trebuie interpretat – inclusiv în lumina aspectelor deja motivate de Curte în Hotărârea din 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling și alții, C-230/09 și C-231/09, cu privire la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 ( 2 ) – în sensul că realocarea părții neutilizate din cantitățile naționale de referință atribuite livrărilor poate fi efectuată conform unor criterii obiective de prioritate stabilite de statele membre, sau trebuie interpretat în sensul că această etapă de egalizare trebuie să fie guvernată de un criteriu exclusiv de proporționalitate?


( 1 ) Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 al Consiliului din 28 decembrie 1992 de stabilire a unei prelevări suplimentare în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 405, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO L 270, p. 123, Ediție specială, 03/vol. 50, p. 22).