201807270312025102018/C 285/423472018CJC28520180813RO01ROINFO_JUDICIAL20180528262611

Cauza C-347/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 28 mai 2018 – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte


C2852018RO2610120180528RO0042261261

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 28 mai 2018 – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte

(Cauza C-347/18)

2018/C 285/42Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din procedura principală

Reclamant: Avv. Alessandro Salvoni

Pârâtă: Anna Maria Fiermonte

Întrebarea preliminară

Articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 ( 1 ) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun posibilității instanței din statul de origine, sesizată cu o cerere de emitere a certificatului prevăzut la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 cu privire la o hotărâre definitivă, de a exercita din oficiu prerogative vizând verificarea încălcării dispozițiilor cuprinse în capitolul II secțiunea 4 din Regulamentul Bruxelles Ia în scopul de a informa consumatorul cu privire la încălcarea eventual constatată și de a permite aceluiași consumator să evalueze în cunoștință de cauză posibilitatea de a recurge la calea de atac prevăzută la articolul 45 din același regulament?


( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, p. 1).