201807270312025102018/C 285/423472018CJC28520180813LT01LTINFO_JUDICIAL20180528262611

Byla C-347/18: 2018 m. gegužės 28 d.Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Avv. Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte


C2852018LT2610120180528LT0042261261

2018 m. gegužės 28 d.Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Avv. Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte

(Byla C-347/18)

2018/C 285/42Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Avv. Alessandro Salvoni

Atsakovė: Anna Maria Fiermonte

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 ( 1 ) 53 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad jais kilmės teismui, kurio prašoma, remiantis galutiniu sprendimu, išduoti Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 53 straipsnyje nurodytą pažymą, draudžiama ex officio įgyvendinti įgaliojimus patikrinti, ar nebuvo pažeistos Reglamento „Briuselis Ia“ II skyriaus 4 skirsnyje nustatytos taisyklės, siekiant informuoti vartotoją apie pažeidimą, jeigu jis būtų nustatytas, kad tas vartotojas galėtų sąmoningai įvertinti galimybę pasinaudoti minėto reglamento 45 straipsnyje nurodytomis teisių gynimo priemonėmis?


( 1 ) 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).