201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723LT01LTINFO_JUDICIAL20180525282922

Byla C-345/18 P: 2018 m. gegužės 25 d.Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ir Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/16 Caviro Distillerie ir kt. / Komisija


C2592018LT2820120180525LT0040282292

2018 m. gegužės 25 d.Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ir Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/16 Caviro Distillerie ir kt. / Komisija

(Byla C-345/18 P)

2018/C 259/40Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ir Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, atstovaujamos solisitoriaus R. MacLean

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis neleistinai pakeitė Komisijos vertinimą pakeitė savu, kai antrąjį nagrinėjo apeliančių ieškinio pagrindą,

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, remiantis akivaizdžiu jam pateiktų įrodymų iškraipymu vertinant galutinę Sąjungos pramonės rinkos dalį,

pripažinti pagrįstu apeliančių antrąjį apeliacinio skundo pagrindą dėl neteisingo Bendrojo Teismo pateikto rinkos dalies situacijos vertinimo pačiam nuspręsti dėl šio pagrindo, priimant galutinį sprendimą,

subsidiariai grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis nuspręstų dėl apeliančių nurodytų pagrindų,

pripažinti, kad Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir pažeidė Pagrindinio reglamento ( 1 ) 3 straipsnio 2 ir 5 dalis, priėjęs prie išvados, kad Komisija nepadarė jokios akivaizdžios vertinimo klaidos, vertindama materialinės žalos nustatymo faktus,

pripažinti, kad Bendrasis Teismas nepakankamai motyvavo ir pateikė vienas kitam prieštaraujančius vertinimus,

nurodyti Komisijai padengti apeliančių abiejose instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės, grįsdamos savo apeliacinį skundą, nurodo tris jo pagrindus. Visi trys Teisingumo Teisme pateikto apeliacinio skundo pagrindai susiję su antruoju ieškinio, pateikto Bendrajame Teisme, pagrindu. Apibendrintai nurodomi tokie Teisingumo Teisme pateikto apeliacinio skundo pagrindai:

1.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą Komisijos vertinimą pakeisdamas savu, kai nagrinėjo Sąjungos pramonės rinkos dalies sumažėjimo reikšmę santykiniais ir absoliučiais skaičiais ir (arba) akivaizdžiai iškraipė jam pateiktus įrodymus dėl Sąjungos pramonės rinkos dalies sumažėjimo.

2.

Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 ir 5 dalis, kai nusprendė, jog Komisija nepadarė jokis akivaizdžios vertinimo klaidos nuspręsdama dėl materialinės žalos.

3.

Bendrasis Teismas pakankamai nemotyvavo savo sprendimo šiuo klausimu, nes nepaaiškino, kodėl Komisijos klaida, padaryta vertinant Sąjungos pramonės dalį nelėmė ginčijamo reglamento panaikinimo, kaip to reikalavo apeliantės. Be to, Bendrasis Teismas pateikė vienas kitam prieštaraujančius vertinimus, nes nustatė Komisijos klaidą vertinant Sąjungos pramonės rinkos dalį, tačiau galiausiai priėmė jai palankų sprendimą.


( 1 ) 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51).