201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723HU01HUINFO_JUDICIAL20180525282922

C-345/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-211/16. sz., Caviro Distillerie és társai kontra Bizottság ügyben 2018. március 15-én hozott ítélete ellen a Caviro Distillerie Srl, a Distillerie Bonollo SpA, a Distillerie Mazzari SpA és az Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA által 2018. május 25-én benyújtott fellebbezés


C2592018HU2820120180525HU0040282292

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-211/16. sz., Caviro Distillerie és társai kontra Bizottság ügyben 2018. március 15-én hozott ítélete ellen a Caviro Distillerie Srl, a Distillerie Bonollo SpA, a Distillerie Mazzari SpA és az Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA által 2018. május 25-én benyújtott fellebbezés

(C-345/18. P. sz. ügy)

2018/C 259/40Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA és Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (képviselő: R. MacLean Solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét annyiban, amennyiben hibát követett el azáltal, hogy a fellebbezők kérelme második jogalapjának értékelése során a Bizottság érvelését meg nem engedett módon a sajátjával helyettesítette;

a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét, mivel nyilvánvalóan elferdítette az uniós ágazat piaci részesedésének alakulásával és végleges helyzetével kapcsolatban előtte felhozott bizonyítékokat;

adjon helyt a fellebbezők arra vonatkozó második jogalapjának, hogy a Törvényszék hibásan értékelte a piaci részesedés helyzetét, maga gyakorolja e jogalappal kapcsolatos határozathozatalra vonatkozó hatáskörét és hozzon végleges határozatot;

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az megfelelően határozzon a fellebbezők ezzel kapcsolatos jogalapjáról;

erősítse meg, hogy a Törvényszék nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és megsértette az alaprendelet ( 1 ) 3. cikkének (2) és (5) bekezdését azon következtetése levonása során, hogy a Bizottság semmiféle mérlegelési hibát nem követett el a jelentős kárra vonatkozó megállapításának elfogadása során;

erősítse meg, hogy a Törvényszék indokolása nem kielégítő és ellentmondásos; és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás és az első fokú eljárás fellebbezők részéről felmerült költségeinek a megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők három jogalapra támaszkodnak. A Bírósághoz benyújtott mindhárom jogalap a Törvényszék előtt előadott második jogalapra vonatkozik. A Bíróság előtt felhozott jogalapok összefoglalva a következők:

1.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a Bizottság érvelését a sajátjával helyettesítette az uniós ágazat piaci részesedése – mind relatív, mint abszolút értelemben történő – csökkenése jelentőségének az értékelése során, és/vagy nyilvánvalóan elferdítette az uniós ágazat piaci részesedésének a visszaesésével kapcsolatban előtte felhozott bizonyítékokat;

2.

A Törvényszék nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és megsértette az alaprendelet 3. cikkének (2) és (5) bekezdését azon következtetése levonása során, hogy a Bizottság semmiféle mérlegelési hibát nem követett el a jelentős kárra vonatkozó megállapításának elfogadása során.

3.

A Törvényszék nem indokolta megfelelően ezzel kapcsolatos megállapítását, mivel nem adott magyarázatot arra, hogy a Bizottságnak az uniós ágazat piaci részesedésével kapcsolatos mérlegelési hibája miért nem indokolta a vitatott rendelet fellebbezők által kérelmezett megsemmisítését. Ezenkívül a Törvényszék érvelése ellentmondásos, mivel mérlegelési hibát talált a Bizottságnak az uniós ágazat piaci részesedésével kapcsolatos értékelésében, ugyanakkor legvégül a Bizottság javára döntött.


( 1 ) Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítés: HL 2010. L 7., 22. o.; HL 2016. L 44., 20. o.).