201808030392050162018/C 294/223442018CJC29420180820HU01HUINFO_JUDICIAL20180525161722

C-344/18. sz. ügy: Az Arbeidshof te Gent (Belgium) által 2018. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ISS Facility Services NV kontra Sonia Govaerts, Euroclean NV


C2942018HU1620120180525HU0022162172

Az Arbeidshof te Gent (Belgium) által 2018. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ISS Facility Services NV kontra Sonia Govaerts, Euroclean NV

(C-344/18. sz. ügy)

2018/C 294/22Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidshof te Gent

Az alapeljárás felei

Felperes: ISS Facility Services NV

Alperesek: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit úgy-e kell értelmezni, hogy vállalkozások különböző részeinek különböző kedvezményezettekre történő, az irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett egyidejű átruházása esetén egy olyan munkavállalónak az átruházás időpontjában fennálló munkaszerződéséből eredő jogok és kötelezettségek, akit az átruházott vállalkozásrészek mindegyikében foglalkoztattak, az összes kedvezményezettre átszállnak ugyan, ám csak az említett munkavállalónak a kedvezményezettek által megszerzett vállalkozás-részekben történt foglalkoztatása arányában,

vagy úgy, hogy az említett jogok és kötelezettségek összessége arra a vállalkozásrész-kedvezményezettre szállnak át, amely az említett munkavállalót elsődlegesen foglalkoztatta,

vagy úgy, hogy amennyiben az irányelv rendelkezéseit nem lehet egyik fenti módon sem értelmezni, a jogok és kötelezettségek semelyik kedvezményezettre sem szállnak át, ez pedig arra az esetre is érvényes, ha a munkavállaló foglalkoztatása arányát nem lehet minden egyes átruházott vállalkozásrészre nézve külön meghatározni?


( 1 ) HL 2001. L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.