201808030392050162018/C 294/223442018CJC29420180820HR01HRINFO_JUDICIAL20180525161722

Predmet C-344/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. svibnja 2018. uputio Arbeidshof te Gent (Belgija) – ISS Facility Services NV protiv Sonia Govaerts, Euroclean NV


C2942018HR1620120180525HR0022162172

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. svibnja 2018. uputio Arbeidshof te Gent (Belgija) – ISS Facility Services NV protiv Sonia Govaerts, Euroclean NV

(Predmet C-344/18)

2018/C 294/22Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Arbeidshof te Gent

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: ISS Facility Services NV

Protivnici žalitelja: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 2001/23/EZ ( 1 ) od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća i pogona tumačiti na način da se u slučaju istodobnog prijenosa različitih dijelova poduzeća u smislu članka 1. stavka 1. Direktive, koji se prenose na različite stjecatelje, prava i obveze iz postojećeg ugovora o radu nekog zaposlenika u trenutku prijenosa, koji je bio zaposlen u svakom od prenesenih dijelova poduzeća, prenosi na svakog od stjecatelja, ali razmjerno opsegu poslova navedenog zaposlenika u dijelu poduzeća koji je stekao dotični stjecatelj,

ili na način da se navedena prava i obveze u cijelosti prenose na stjecatelja dijela poduzeća u kojem je zaposlenik primarno bio zaposlen,

ili, ako se odredbe Direktive ne mogu tumačiti na jedan od prethodno navedenih načina, na način da se prava i obveze iz ugovora o radu navedenog zaposlenika ne prenose ni na jednog stjecatelja, pri čemu ovo vrijedi i ako nije moguće posebno odrediti opseg poslova zaposlenika u svakom od prenesenih dijelova poduzeća?


( 1 ) SL. 2001., L 82, str. 16.