201808030392050162018/C 294/223442018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180525161722

Věc C-344/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidhof te Gent (Belgie) dne 25. května 2018 – ISS Facility Services NV v. Sonia Govaerts, Euroclean NV


C2942018CS1620120180525CS0022162172

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidhof te Gent (Belgie) dne 25. května 2018 – ISS Facility Services NV v. Sonia Govaerts, Euroclean NV

(Věc C-344/18)

2018/C 294/22Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Arbeidhof te Gent

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: ISS Facility Services NV

Odpůrkyně: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES ( 1 ) ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů vykládána v tom smyslu, že v případě současného převodu různých částí podniku ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice na různé nabyvatele přechází práva a povinnosti z existující pracovní smlouvy zaměstnance, který byl zaměstnán v každé z převáděných části podniku, na každého nabyvatele, avšak v poměru k rozsahu zaměstnání uvedeného zaměstnance v části podniku nabyté příslušným nabyvatelem,

nebo v tom smyslu, že uvedená práva a povinnosti jako celek přechází na nabyvatele té části podniku, v němž příslušný zaměstnanec vykonává převážnou část pracovní činnosti,

nebo v tom smyslu, že, pokud nelze ustanovení směrnice vykládat jedním z výše uvedených způsobů, práva a povinnosti z pracovní smlouvy uvedeného zaměstnance nepřechází na žádného nabyvatele, přičemž to platí také pro případ, že není možné stanovit rozsah zaměstnání zaměstnance v každé z převáděných částí podniku?


( 1 ) – Úr. věst. 2001, L 82, s. 16.