201808030132050022018/C 294/213412018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180524161611

Zadeva C-341/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 24. maja 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. in drugi


C2942018SL1610120180524SL0021161161

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 24. maja 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. in drugi

(Zadeva C-341/18)

2018/C 294/21Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nasprotne stranke: J. in drugi

Druge stranke: C. in H. in drugi

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11(1) Uredbe (EU) 2016/399 ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) razlagati tako, da državljan tretje države, ki je pred tem vstopil v schengensko območje, na primer prek mednarodnega letališča, v smislu Zakonika o schengenskih mejah izstopi iz schengenskega območja, ko se kot pomorščak vkrca na morsko ladjo, ki je že v pristanišču, ki je na zunanji meji, ne glede na to, ali oziroma kdaj bo pomorščak to pristanišče s to ladjo zapustil? Ali pa mora biti, da pride do izstopa, najprej znano, da bo pomorščak pristanišče s to ladjo zapustil, in če je tako, ali obstaja rok, v katerem mora priti do izplutja, ter kdaj je v tem primeru treba odtisniti izstopni žig? Ali pa se za „izstop“ šteje kak drug trenutek, morebiti pod drugimi pogoji,?


( 1 ) Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL 2016, L 77, str. 1).