201807270372024552018/C 285/373322018CJC28520180813HU01HUINFO_JUDICIAL20180521222321

C-332/18. P sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-542/11. sz., Aloumnion tis Ellados VEAE kontra Európai Bizottság ügyben 2018. március 13-án hozott ítélete ellen a Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon által 2018. május 21-én benyújtott fellebbezés


C2852018HU2210120180521HU0037221232

A Törvényszék (ötödik tanács) T-542/11. sz., Aloumnion tis Ellados VEAE kontra Európai Bizottság ügyben 2018. március 13-án hozott ítélete ellen a Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon által 2018. május 21-én benyújtott fellebbezés

(C-332/18. P sz. ügy)

2018/C 285/37Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon (N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis és D. Diakopoulos, dichigori, és K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

A fellebbezők kérelmei

A jelen fellebbezéssel a „Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon” azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (ötödik tanács) 2018. március 13-i T-542/11. sz. ügyben hozott ítéletét (EU:T:2018:132);

határozzon a jogvitáról;

semmisítse meg a Bizottság 2011. július 13-i határozatát;

az Európai Bizottságot kötelezze a teljes eljárás során a fellebbező részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező három jogalapra hivatkozik:

1)

Téves jogalkalmazás és a tények elferdítése a Törvényszék azon körülményre vonatkozó értékelésének tekintetében, hogy a vizsgált intézkedés állami támogatásnak minősül-e, és különösen, hogy az intézkedés „előnynek” minősül-e, illetve az előny értékelése, a gazdasági igazolás szempontja vizsgálatának elutasítása, valamint a bizonyítási teher téves alkalmazása tekintetében, mivel a Görög Köztársaság nem hivatkozott ezekre az érvekre a közigazgatási eljárás során, illetve téves jogalkalmazás a felperesnek a „magánbefektető kritériumával” kapcsolatos érvei vitatásának tekintetében.

2)

Téves jogalkalmazás az előny „szelektív jellegének” értékelését illetően.

3)

Téves jogalkalmazás és a bizonyítékok elferdítése a vizsgált intézkedésnek a kereskedelmet és a versenyt érintő következményei tekintetében.