201807270372024552018/C 285/373322018CJC28520180813CS01CSINFO_JUDICIAL20180521222321

Věc C-332/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. května 2018 Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 13. března 2018 ve věci T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE v. Evropská komise


C2852018CS2210120180521CS0037221232

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. května 2018 Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 13. března 2018 ve věci T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE v. Evropská komise

(Věc C-332/18 P)

2018/C 285/37Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon (zástupci: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos, a K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Svým kasačním opravným prostředkem „Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon“ navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 13. března 2018 ve věci T-542/11 RENV (EU:T:2018:132);

sám ve věci rozhodl;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2011; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů vzniklých navrhovatelce v průběhu celého řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje tři důvody kasačního opravného prostředku:

1)

Nesprávné právní posouzení a zkreslení skutkového stavu v rámci posouzení Tribunálem ohledně toho, zda dotčené opatření představuje státní podporu a zejména zda toto opatření přináší „výhodu“, ohledně posouzení výhody, odmítnutí přezkoumat otázku hospodářského odůvodnění a nesprávného použití důkazního břemene, jelikož Řecká republika nevznesla tyto argumenty v průběhu správního řízení, a nesprávné právní posouzení argumentů navrhovatelky, pokud jde o „kritérium soukromého investora“.

2)

Nesprávné právní posouzení při hodnocení „selektivity“ výhody.

3)

Nesprávné právní posouzení a zkreslení důkazů, pokud jde o účinky dotčeného opatření na obchod a hospodářskou soutěž.