201808030092050422018/C 294/203312018CJC29420180820EL01ELINFO_JUDICIAL20180522151621

Υπόθεση C-331/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský súd v Prešove (Σλοβακική Δημοκρατία) στις 22 Μαΐου 2018 — TE κατά Pohotovosť s.r.o.


C2942018EL1510120180522EL0020151162

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský súd v Prešove (Σλοβακική Δημοκρατία) στις 22 Μαΐου 2018 — TE κατά Pohotovosť s.r.o.

(Υπόθεση C-331/18)

2018/C 294/20Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική

Αιτούν δικαστήριο

Krajský súd v Prešove

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: TE

Καθής: Pohotovosť s.r.o.

Προδικαστικά ερωτήματα

1.

A

Σε συνέχεια της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-42/15 ( 1 ), ο Σλοβάκος νομοθέτης απάλειψε, με ισχύ από 1η Μαΐου 2018, τους όρους «του κεφαλαίου, των τόκων και άλλων εξόδων» οι οποίοι προβλέπονταν από το άρθρο 9 του zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (νόμου αριθ. 129/2010 περί συμβάσεων καταναλωτικής πίστεως και λοιπών πιστώσεων και δανείων προς τους καταναλωτές και περί τροποποιήσεως ορισμένων άλλων νόμων) ως στοιχεία της σύμβασης που αφορούν την αποπληρωμή του δανείου, καταργώντας έτσι τόσο δικαίωμα που ο νόμος παρείχε στους καταναλωτές να γίνεται μνεία στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστεως με οποιαδήποτε μορφή (και όχι μόνο με τη μορφή πίνακα χρεολυσίων) του επιμερισμού των δόσεων της αποπληρωμής μεταξύ κεφαλαίου, τόκων και πρόσθετων εξόδων, όσο και τις κυρώσεις για μη τήρηση του δικαιώματος αυτού

B

Αν και η τροποποίηση της νομοθεσίας έχει καταστήσει αποτελεσματικότερη, από την 1η Μαΐου 2018, την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου, εντούτοις, στις διαφορές που αφορούν συμβάσεις που συνάφθηκαν με τους καταναλωτές πριν την 1η Μαΐου 2018, τα [σλοβακικά] δικαστήρια αντιμετώπισαν [την απόφαση του Δικαστηρίου] με τρόπο τέτοιο ώστε να καταλήξουν, ουσιαστικά, στο ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που επιδίωκε ο νομοθέτης, υιοθετώντας μια σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία.

C

Στο πλαίσιο αυτό, το υποβληθέν στο Δικαστήριο ερώτημα αφορά την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του εμμέσου αποτελέσματος των οδηγιών. Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού των αποφάσεων με τις οποίες τα [εθνικά] δικαστήρια είχαν δεχθεί, στο παρελθόν, ότι ο νόμος αριθ. 129/2010 αναγνώριζε στους καταναλωτές το δικαίωμα παροχής επεξηγήσεων σχετικά με τον επιμερισμό [των δόσεων] της αποπληρωμής μεταξύ κεφαλαίου, τόκων και πρόσθετων εξόδων, το Δικαστήριο καλείται να απαντήσει στο εξής ερώτημα:

Επιτρέπει η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εμμέσου αποτελέσματος μιας οδηγίας στις οριζόντιες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της οδηγίας μέσω της εφαρμογής του συνόλου των μεθόδων ερμηνείας και μέσω της εθνικής έννομης τάξης, την έκδοση απόφασης από εθνικό δικαστήριο, στο πλαίσιο διαφοράς σχετικής με σύμβαση καταναλωτικής πίστεως που έχει συναφθεί πριν την 1η Μαΐου 2018, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ισοδύναμα με εκείνα που απορρέουν από την τροποποίηση της νομοθεσίας, με ισχύ από 1η Μαΐου 2018, στην οποία προέβη ο νομοθέτης προς εφαρμογή της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-42/15;

Τα υπόλοιπα ερωτήματα υποβάλλονται μόνο για την περίπτωση που το Δικαστήριο δώσει στο υπό 1.Γ ερώτημα την απάντηση ότι η αρχή της ασφάλειας του δικαίου επιτρέπει, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εμμέσου αποτελέσματος μιας οδηγίας στις οριζόντιες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της οδηγίας, την έκδοση από εθνικό δικαστήριο απόφασης τα αποτελέσματα της οποίας είναι ισοδύναμα με εκείνα που απορρέουν από την τροποποίηση της νομοθεσίας, με ισχύ από 1η Μαΐου 2018, στην οποία προέβη ο νομοθέτης προς εφαρμογή της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-42/15, οπότε και τίθενται τα εξής ερωτήματα:

2.

Έχουν η απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2016 που το Δικαστήριο εξέδωσε στην υπόθεση C-42/15, Home Credit Slovakia, καθώς και η οδηγία 2008/48/ΕΚ ( 2 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ ( 3 ) του Συμβουλίου (στο εξής: οδηγία 2008/48), την έννοια ότι το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η οδηγία 2008/48 αντιτίθετο προς εθνική ρύθμιση η οποία απαιτούσε την αναλυτική αναγραφή των δόσεων αποπληρωμής του δανείου όχι μόνο υπό τη μορφή πίνακα χρεολυσίων, αλλά και με κάθε άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη αναφορά του ποσού, του αριθμού και της περιοδικότητας των δόσεων αποπληρωμής του κεφαλαίου ενός καταναλωτικού δανείου;

3.

Έχει η προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου την έννοια ότι, [πέραν των όσων] κρίνει σχετικά με το κεφάλαιο, απαντά επίσης στο ερώτημα σχετικά με το εάν είναι αντίθετη προς την οδηγία 2008/48 ρύθμιση κράτους μέλους η οποία κατοχυρώνει για τους καταναλωτές το δικαίωμα να γίνεται μνεία, σε μια σύμβαση καταναλωτικής πίστεως, του ποσού, του αριθμού και της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας καταβολής των τόκων και των εξόδων; Εάν η απόφαση αφορά επίσης και τους τόκους και τα έξοδα, είναι αντίθετος προς την εν λόγω οδηγία, και ειδικά προς το άρθρο της 10, παράγραφος 2, στοιχείο ι', ο επιμερισμός της αποπληρωμής των τόκων και των εξόδων με μορφή άλλη από αυτή του πίνακα τοκοχρεολυσίων;


( 1 ) Απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842).

( 2 ) EE 2008, L 133, σ. 66.

( 3 ) Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (ΕΕ 1987, L 42, σ. 48).