201807200102012922018/C 276/303292018CJC27620180806MT01MTINFO_JUDICIAL20180517212222

Kawża C-329/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fis-17 ta’ Mejju 2018 – Valsts ieņēmumu dienests vs SIA “Altic”


C2762018MT2120120180517MT0030212222

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fis-17 ta’ Mejju 2018 – Valsts ieņēmumu dienests vs SIA “Altic”

(Kawża C-329/18)

2018/C 276/30Lingwa tal-kawża: il-Latvjan

Qorti tar-rinviju

Augstākā tiesa

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Valsts ieņēmumu dienests

Konvenuta: SIA “Altic”

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 168(a) tad-Direttiva [2006/112/KE] ( 1 ), fid-dawl tal-għan tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 ( 2 ) li tiġi ggarantita s-sigurtà fl-ikel (b’mod partikolari billi tiġi ggarantita r-rintraċċabbiltà tal-prodotti tal-ikel), għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix ir-rifjut li titnaqqas it-taxxa tal-input fil-każ li fih il-persuna taxxabbli involuta fil-katina tal-ikel ma wrietx, fl-għażla tal-kontroparti tagħha, diliġenza ikbar (li tmur lil hinn mill-prattika kummerċjali abitwali) li tikkonsisti, essenzjalment, fl-obbligu li jitwettqu verifiki dwar il-kontroparti kuntrattwali, iżda, fl-istess ħin, din il-persuna taxxabbli vverifikat il-kwalità tal-prodotti tal-ikel, u b’hekk issodisfat l-għan tar-Regolament Nru 178/2002?

2)

Ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 852/2004 ( 3 ) u fl-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 822/2004 ( 4 ), dwar ir-reġistrazzjoni ta’ impriza tal-ikel, interpretat fid-dawl tal-Artikolu 168(1) tad-Direttiva 2006/112/KE, jimponi l-obbligu fuq il-parti li tiffirma kuntratt ma’ din l-impriża li tivverifika r-reġistrazzjoni tagħha, u din il-verifika hija rilevanti għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk din il-parti kinitx taf jew kienx imissha kienet taf li kienet involuta f’tranżazzjoni ma’ tali kumpannija fittizja, fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari tat-tranżazzjoni inkwistjoni?


( 1 ) Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 2006, L 347, p. 1, rettifika fil-ĠU 2007, L 335, p. 60).

( 2 ) Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 6, p. 463, rettifiki fil-ĠU 2014, L 327, p. 9, fil-ĠU 2016, L 227, p. 5).

( 3 ) Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 Dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 319).

( 4 ) Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta’ l-annimali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Vol. 45, p. 200, rettifika fil-ĠU 2015, L 187, p. 91).