201807200102012922018/C 276/303292018CJC27620180806EL01ELINFO_JUDICIAL20180517212222

Υπόθεση C-329/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) — Valsts ieņēmumu dienests κατά SIA «Altic»


C2762018EL2120120180517EL0030212222

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) — Valsts ieņēmumu dienests κατά SIA «Altic»

(Υπόθεση C-329/18)

2018/C 276/30Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākā tiesa

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Valsts ieņēmumu dienests

Αναιρεσίβλητη: SIA «Altic»

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 168, στοιχείο α', της οδηγίας [2006/112/ΕΚ] ( 1 ), λαμβανομένου υπόψη του σκοπού του κανονισμού 178/2002 ( 2 ) περί εγγυήσεως της ασφάλειας των τροφίμων (ο οποίος επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με την εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων), την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην άρνηση αναγνωρίσεως του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα, δεν έχει επιδείξει, κατά την επιλογή των αντισυμβαλλομένων του, μεγαλύτερη επιμέλεια (πέραν των συνήθων εμπορικών πρακτικών) η οποία συνίσταται, κατ’ ουσίαν, στην υποχρέωση διενέργειας ελέγχων σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενό του, πλην, όμως, παράλληλα, έχει ελέγξει την ποιότητα των τροφίμων, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τους σκοπούς του κανονισμού 178/2002;

2)

Επιβάλλει η προβλεπόμενη προϋπόθεση στο άρθρο 6 του κανονισμού 852/2004 ( 3 ) και στο άρθρο 31 του κανονισμού 882/2004 ( 4 ), σχετικά με την καταχώριση επιχειρήσεως τροφίμων, υπό το πρίσμα του άρθρου 168, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στο μέρος που συνάπτει σύμβαση με την επιχείρηση αυτή υποχρέωση να ελέγχει την καταχώρισή της, και είναι απαραίτητος αυτός ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν το εν λόγω μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι είχε συναλλαχθεί με εικονική εταιρία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω συναλλαγής;


( 1 ) Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ 2002, L 31, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ 2004, L 139, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ 2004, L 165, σ. 1).