201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723LT01LTINFO_JUDICIAL20180509282811

Byla C-321/18: 2018 m. gegužės 9 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Terre wallonne ASBL / Région wallonne


C2592018LT2810120180509LT0039281281

2018 m. gegužės 9 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Terre wallonne ASBL / Région wallonne

(Byla C-321/18)

2018/C 259/39Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Terre wallonne ASBL

Atsakovas: Région wallonne

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nutarimas, kuriuo valstybės narės institucija nustato tinklo „Natura 2000“ apsaugos tikslus pagal 1992 m. gegužės 21 d. Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ( 1 ), yra planas ar programa, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo ( 2 ), o tiksliau pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies a punktą arba jos 3 straipsnio 4 dalį?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar pagal Direktyvą 2001/42/EB turi būti atliekamas minėto nutarimo poveikio aplinkai vertinimas, nors pagal Direktyvą 92/43/EEB, kuria remiantis buvo priimtas šis nutarimas, šio vertinimo nereikalaujama?


( 1 ) OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.

( 2 ) 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 157).