201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723HU01HUINFO_JUDICIAL20180509282811

C-321/18. sz. ügy: A Conseil d'État (Belgium) által 2018. május 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Terre wallonne ASBL kontra Région wallonne


C2592018HU2810120180509HU0039281281

A Conseil d'État (Belgium) által 2018. május 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Terre wallonne ASBL kontra Région wallonne

(C-321/18. sz. ügy)

2018/C 259/39Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Terre wallonne ASBL

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az a rendelet, amelyben valamely tagállami szerv – a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelvvel ( 1 ) összhangban – rögzíti a Natura 2000 hálózatra vonatkozó megőrzési célokat, a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv ( 2 ) – és különösen ezen irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy 3. cikke (4) bekezdése – értelmében vett tervnek vagy programnak minősül-e?

2)

Igenlő válasz esetén, egy ilyen rendelet esetében a 2001/42/EK irányelvvel összhangban kell-e környezeti hatásvizsgálatot végezni annak ellenére, hogy ilyen vizsgálatot a rendelet elfogadásának alapjául szolgáló 92/43/EGK irányelv nem ír elő?


( 1 ) HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.

( 2 ) Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.).