201807130242004412018/C 268/323172018CJC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180514262611

Predmet C-317/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. svibnja 2018. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) — Cátia Correia Moreira protiv Município de Portimão


C2682018HR2610120180514HR0032261261

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. svibnja 2018. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) — Cátia Correia Moreira protiv Município de Portimão

(Predmet C-317/18)

2018/C 268/32Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cátia Correia Moreira

Tuženik: Município de Portimão

Prethodna pitanja

a.

Uzimajući u obzir činjenicu da se „zaposlenikom” treba smatrati svaka osoba koja je kao takva u dotičnoj državi članici zaštićena nacionalnim radnim zakonodavstvom, može li se smatrati da je osoba koja je s prenositeljem sklopila ugovor o zapošljavanju na mjestu vršitelja dužnosti „zaposlenik” u smislu članka 2. stavka 1. točke (d) Direktive Vijeća 2001/23/EZ ( 1 ) od 12. ožujka 2001. i da, slijedom toga, uživa zaštitu koju pruža dotično zakonodavstvo?

b.

Protivi li se zakonodavstvu Europske unije – a osobito navedenoj Direktivi 2001/23/EZ, u vezi s člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji – nacionalno zakonodavstvo koje i u slučaju prijenosa obuhvaćenog područjem primjene navedene direktive zahtijeva da radnici svakako moraju proći postupak javnog natječaja i dobivaju novu osnovu svojeg radnopravnog odnosa s preuzimateljem, zato što je riječ o općini?


( 1 ) Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (SL 2001., L 82, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 151.)