201807130242004412018/C 268/323172018CJC26820180730CS01CSINFO_JUDICIAL20180514262611

Věc C-317/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalsko) dne 14. května 2018 – Cátia Correia Moreira v. Município de Portimão


C2682018CS2610120180514CS0032261261

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalsko) dne 14. května 2018 – Cátia Correia Moreira v. Município de Portimão

(Věc C-317/18)

2018/C 268/32Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Cátia Correia Moreira

Žalovaný: Município de Portimão

Předběžné otázky

1)

S ohledem na to, že „zaměstnancem“ se rozumí jakákoli osoba, které je v příslušném členském státě poskytována ochrana jako zaměstnanci v souladu s platnými vnitrostátními předpisy o zaměstnávání, lze pro účely čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 2001/23/ES ( 1 ) ze dne 12. března 2001 považovat za „zaměstnance“ osobu, která má s převodcem smlouvu o služebním poměru, v důsledku čehož může uvedená osoba požívat ochranu přiznanou dotčenou směrnicí?

2)

Brání unijní právo, konkrétně směrnice 2001/23/ES, ve spojení s čl. 4 odst. 2 SEU, vnitrostátní právní úpravě, která vyžaduje i v případě převodu, který spadá do rozsahu uvedené směrnice, aby zaměstnanci nutně podstoupili veřejné výběrové řízení a s nabyvatelem, kterým je obecní úřad, uzavřeli novou smlouvu?


( 1 ) – Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 82, 2001, s. 16).