201806220091970342018/C 240/323062018CJC24020180709DA01DAINFO_JUDICIAL20180507292911

Sag C-306/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Den Tjekkiske Republik) den 7. maj 2018 — KORADO, a.s. mod Generální ředitelství cel


C2402018DA2910120180507DA0032291291

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Den Tjekkiske Republik) den 7. maj 2018 — KORADO, a.s. mod Generální ředitelství cel

(Sag C-306/18)

2018/C 240/32Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KORADO, a.s.

Sagsøgt: Generální ředitelství cel

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 ( 1 ) af 5. januar 2015, hvori varerne beskrevet i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes i underposition 7 307 93 19 i den kombinerede nomenklatur, gyldig?

2)

Såfremt forordningen er ugyldig, kan de omhandlede varer da tariferes i underposition 7 322 19 00 i den kombinerede nomenklatur?

3)

Såfremt forordningen er gyldig, skal de omhandlede varer da tariferes i underposition 7 307 93 19 i den kombinerede nomenklatur?


( 1 ) – Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 af 5.1.2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2015, L 4, s. 15).