201806220091970342018/C 240/323062018CJC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180507292911

Věc C-306/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Česká republika) dne 7. května 2018 – KORADO, a.s. v. Generální ředitelství cel


C2402018CS2910120180507CS0032291291

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Česká republika) dne 7. května 2018 – KORADO, a.s. v. Generální ředitelství cel

(Věc C-306/18)

2018/C 240/32Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Účastníci původního řízení

Žalobce: KORADO, a.s.

Žalovaný: Generální ředitelství cel

Předběžné otázky

1)

Je prováděcí nařízení Komise EU 2015/23 ( 1 ) ze dne 5. ledna. 2015, v němž je zboží, popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze, zařazené do položky 7 307 93 19 KN, platné?

2)

Je-li toto nařízení neplatné, mohou být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7 322 19 00 KN?

3)

Je-li toto nařízení platné, musejí být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7 307 93 19 KN?


( 1 ) – Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/23 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, Úř. věst. 2015, L 4, s. 15