201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730LT01LTINFO_JUDICIAL20180504222321

Byla C-305/18: 2018 m. gegužės 4 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“ ir kt. / Presidenza del Consiglio dei Ministri ir kt.


C2682018LT2210120180504LT0028221232

2018 m. gegužės 4 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“ ir kt. / Presidenza del Consiglio dei Ministri ir kt.

(Byla C-305/18)

2018/C 268/28Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“, VAS – Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale „Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare“

Atsakovai: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Prejudiciniai klausimai

1.

Teisingumo Teismo prašoma išaiškinti, ar Direktyvos 2008/98/EB ( 1 ) 4 ir 13 straipsniai, kartu su 6, 8, 28 ir 31 konstatuojamosiomis dalimis draudžia pirminį nacionalinės teisės aktą ir su juo susijusį antrinį įgyvendinimo aktą, kaip Dekreto – įstatymo Nr. 133/2014, pakeisto Įstatymu Nr. 164/2014, 35 straipsnio 1 dalis, ir 2016 rugpjūčio 10 d. Ministrų Tarybos pirmininko dekretas, paskelbtas 2016 m. spalio 5 d. Oficialiame Italijos Respublikos leidinyje Nr. 233, kuriuose nurodyti tik deginimo įrenginiai, pagal Dekreto prieduose ir lentelėse, kuriuose tik juose nurodyti deginimo įrenginiai, remiantis šio dekreto lentelėmis ir priedais, sudaro svarbiausią nacionalinį interesą atitinkančią infrastruktūrą ir įrenginius, kurie įgyvendina integruotą ir modernią komunalinių ir panašaus pobūdžio atliekų tvarkymo sistemą ir užtikrina nacionalinį savarankiškumą, nors nacionalinis įstatymų leidėjas tokiais nelaiko perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui skirtų atliekų apdorojimo įrenginių, nepaisant to, kad vadovaujantis Direktyva, abu apdorojimo būdai yra vieni iš geriausių pagal atliekų hierarchiją.

Alternatyviai, jei taip nėra, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prašoma išaiškinti, ar Direktyvos 2008/98/EB 4 ir 13 straipsniai draudžia pirminį nacionalinės teisės aktą ir su juo susijusį antrinį įgyvendinimo aktą, kaip Dekreto – įstatymo Nr. 133/2014, pakeisto Įstatymu Nr. 164/2014, 35 straipsnio 1 dalis, ir 2016 m. rugpjūčio 10 d. Ministrų Tarybos pirmininko dekretas, paskelbtas 2016 spalio 5 d. Oficialiame Italijos Respublikos leidinyje Nr. 233, kuriuose komunalinių atliekų deginimo įrenginiai sudaro svarbiausią nacionalinį interesą atitinkančią infrastruktūrą ir įrenginius, leidžiančius įveikti tolesnes pažeidimų procedūras dėl Europos Sąjungos normų, reglamentuojančių sektorių, neįgyvendinimo, ar jų išvengti, ir riboja atliekų patekimą į sąvartynus?

2.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prašoma išaiškinti, ar Direktyvos 2001/42/EB ( 2 ) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniai, skaitant juos kartu, draudžia taikyti pirminį nacionalinės teisės aktą ir su juo susijusį antrinį įgyvendinimo aktą, kaip Dekreto – įstatymo Nr. 133/2014, pakeisto Įstatymu Nr. 164/2014, 35 straipsnio 1 dalis ir 2016 m. rugpjūčio 10 d. Ministrų Tarybos pirmininko dekretas, paskelbtas 2016 m. spalio 5 d. Oficialiame Italijos Respublikos leidinyje Nr. 233, kuriuose numatyta, kad Ministrų Tarybos pirmininkas dekretu gali padidinti esančių deginimo įrenginių pajėgumą ir nustatyti deginimo įrenginių, kuriuose energija gaunama iš komunalinių ar panašių atliekų, kurie turi būti pastatyti siekiant patenkinti nustatytą likusį poreikį, skaičių, pajėgumą ir vietą regionuose, dėl tikslo laipsniškai atkurti nacionalinės teritorijos sričių socialinę–ekonominę pusiausvyrą, laikantis atliekų rūšiavimo ir perdirbimo tikslų, kai šiose vidaus teisės nuostatose nenumatyta, kad rengiant Ministrų Tarybos pirmininko dekrete numatytą planą turi būti taikomos strateginio aplinkos vertinimo taisyklės taip, kaip numatyta minėtoje Direktyvoje 2001/42/EB.


( 1 ) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).

( 2 ) 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 97, 2001, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 157).