201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180504222321

Predmet C-305/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus” i dr. protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr.


C2682018HR2210120180504HR0028221232

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus” i dr. protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr.

(Predmet C-305/18)

2018/C 268/28Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus”, VAS – Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale „Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare”

Tuženici: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia.

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se člancima 4. i 13. Direktive 2008/98/EZ ( 1 ), kao i uvodnim izjavama 6., 8., 28. i 31., nacionalno primarno zakonodavstvo i s njime povezani podzakonski provedbeni propisi, to jest članak 35. stavak 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 133/2014 koja je pretvorena u legge n. 164/2014 (Zakon br. 164/2004) i dekret predsjednika Vijeća ministara od 10. kolovoza 2016. objavljen u Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 (Službeni list Talijanske Republike br. 233) od 5. listopada 2016., u dijelu u kojem se samo tamo razmatrana postrojenja za spaljivanje, obuhvaćena prilozima i tablicama iz dekreta predsjednika Vijeća ministara, kvalificiraju kao infrastruktura i strateški objekti od prevladavajućeg nacionalnog interesa kojima se provodi sveobuhvatan i moderan sustav gospodarenja komunalnim i sličnim otpadom i koji jamče sigurnost nacionalne samodostatnosti, s obzirom na to da nacionalni zakonodavac nije jednako priznao istu kvalifikaciju postrojenjima namijenjenima obradi otpada radi recikliranja i ponovne uporabe, bez obzira na to što ta dva postupka prevladavaju u hijerarhiji otpada iz navedene direktive?

Podredno tome, ako se navedeni propis ne protivi tim člancima, protivi li se člancima 4. i 13. Direktive 2008/98/EZ nacionalno primarno zakonodavstvo i s njime povezani podzakonski provedbeni propisi, to jest članak 35. stavak 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 133/2014 koja je pretvorena u Zakon br. 164/2014 i dekret predsjednika Vijeća ministara od 10. kolovoza 2016. objavljen u Službenom listu Talijanske Republike br. 233 od 5. listopada 2016., u dijelu u kojem se postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada kvalificiraju kao infrastruktura i strateški objekti od prevladavajućeg nacionalnog interesa radi prevladavanja i sprečavanja daljnjih postupaka povrede zbog neprovedbe pravila Europske unije iz tog područja, te radi ograničavanja količine otpada koji se isporučuje u odlagališta?

2.

Protivi li se člancima 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Direktive 2001/42/EZ ( 2 ), čak i ako se zajednički tumače, provedba nacionalnog primarnog zakonodavstva i s njime povezanih podzakonskih provedbenih propisa, to jest članak 35. stavak 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 133/2014 koja je pretvorena u Zakon br. 164/2014 i dekret predsjednika Vijeća ministara od 10. kolovoza 2016. objavljen u Službenom listu Talijanske Republike br. 233 od 5. listopada 2016., koji predviđaju da predsjednik Vijeća ministara može vlastitim dekretom odlučiti o povećanju kapaciteta postojećih postrojenja za spaljivanje i odrediti broj, kapacitet i regionalni položaj postrojenja za spaljivanje i energetsku oporabu komunalnog i sličnog otpada koja treba izgraditi radi zadovoljavanja određenih preostalih potreba za postizanje socijalno-gospodarske ravnoteže među dijelovima državnog područja i poštovanje ciljeva odvojenog sakupljanja i recikliranja, a da navedeni nacionalni propisi ne predviđaju da se, u fazi pripreme takvog plana koji proizlazi iz dekreta predsjednika Vijeća ministara, primjenjuju pravila o strateškoj procjeni okoliša predviđena u navedenoj Direktivi 2001/42/EZ?


( 1 ) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)

( 2 ) Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, str. 30) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 17.)