201806220111970732018/C 240/302942018CJC24020180709HR01HRINFO_JUDICIAL20180427262611

Predmet C-294/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. travnja 2018. uputio Markkinaoikeus (Finska) – Oulun Sähkönmyynti Oy


C2402018HR2610120180427HR0030261261

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. travnja 2018. uputio Markkinaoikeus (Finska) – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Predmet C-294/18)

2018/C 240/30Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Markkinaoikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Oulun Sähkönmyynti Oy

Druga stranka u postupku: Energiavirasto

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 11. stavak 1. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ ( 1 ) i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ tumačiti na način da odobravanje popusta na osnovnu naknadu za električnu energiju na temelju određenog načina izdavanja računa koji je odabrao krajnji kupac znači da račun i informacije o obračunu nisu besplatno izdani krajnjim kupcima koji nisu dobili taj popust?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo prethodno pitanje i ako je odobravanje gore navedenog popusta dopušteno: proizlaze li iz Direktive 2012/27/EU posebni dodatni uvjeti koji se uzimaju u obzir pri ocjeni dopuštenosti popusta, poput onih u pogledu toga odgovara li popust uštedi troškova koja je ostvarena odabranim načinom izdavanja računa, zatim odnosi li se popust na broj izdanih računa ili u pogledu toga dodjeljuje li se popust grupi krajnjih kupaca koji svojim odabirom načina izdavanja računa utječu na uštedu troškova?

3.

U slučaju da odobravanje popusta navedenog u prvom prethodnom pitanju znači da su naknade drugim krajnjim kupcima koji nisu odabrali poseban način izdavanja računa naplaćene suprotno članku 11. stavku 1. Direktive 2012/27/EU: proizlaze li iz prava Unije posebni zahtjevi koji se moraju uzeti u obzir pri odlučivanju o povratu tih naknada?


( 1 ) SL 2012, L 315, str. 1.