201806220111970732018/C 240/302942018CJC24020180709EL01ELINFO_JUDICIAL20180427262611

Υπόθεση C-294/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Markkinaoikeus (Φινλανδία) στις 27 Απριλίου 2018 — Oulun Sähkönmyynti Oy


C2402018EL2610120180427EL0030261261

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Markkinaoikeus (Φινλανδία) στις 27 Απριλίου 2018 — Oulun Sähkönmyynti Oy

(Υπόθεση C-294/18)

2018/C 240/30Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Markkinaoikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Oulun Sähkönmyynti Oy

Καθής: Energiavirasto

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2012/27/ΕΕ ( 1 ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, την έννοια ότι η χορήγηση εκπτώσεως επί του παγίου τέλους ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του συγκεκριμένου τρόπου τιμολογήσεως που επιλέγει ο τελικός καταναλωτής συνεπάγεται ότι οι τελικοί καταναλωτές στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί η έκπτωση δεν λαμβάνουν δωρεάν τον λογαριασμό και τις πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση;

2)

Σε περίπτωση που στο πρώτο ερώτημα δοθεί αρνητική απάντηση και η χορήγηση της προαναφερόμενης εκπτώσεως κριθεί δικαιολογημένη: Απορρέουν από την οδηγία 2012/27/ΕΕ, στο πλαίσιο εκτιμήσεως του νομίμου χαρακτήρα της εκπτώσεως, ειδικές πρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως, για παράδειγμα, το κατά πόσον η έκπτωση αντιστοιχεί προς εξοικονόμηση δαπάνης που επετεύχθη με το επιλεγμένο είδος τιμολογήσεως, το εάν η έκπτωση συνδέεται με τον αριθμό των εκδιδόμενων λογαριασμών ή το εάν η έκπτωση μπορεί να χορηγείται σε ομάδα τελικών καταναλωτών η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπάνης λόγω του τρόπου τιμολογήσεως που επέλεξε;

3)

Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αναφερόμενη στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα έκπτωση έχει την έννοια ότι στην περίπτωση τελικών καταναλωτών που δεν είχαν επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο τιμολογήσεως, εισπράχθηκαν τέλη κατά παράβαση του άρθρου 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην απόφαση για την επιστροφή των τελών;


( 1 ) EE 2012, L 315, σ. 1.