201807060331993582018/C 259/362912018CJC25920180723ET01ETINFO_JUDICIAL20180426262611

Kohtuasi C-291/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 26. aprillil 2018 – Grup Servicii Petroliere SA versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili


C2592018ET2610120180426ET0036261261

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 26. aprillil 2018 – Grup Servicii Petroliere SA versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Kohtuasi C-291/18)

2018/C 259/36Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Grup Servicii Petroliere SA

Vastustajad: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ( 1 ), artikli 148 punkti c, koosmõjus selle artikli punktiga a, tuleb tõlgendada nii, et käibemaksuerand on teatud tingimustel kohaldatav offshore tõstukpuurplatvormide võõrandamisele, ehk kas mõiste „merelaev“ viidatud liidu õigusnormi tähenduses hõlmab offshore tõstukpuurplatvormi, arvestades, et vastavalt selle direktiivi 7. peatüki pealkirjale on viidatud normi eesmärk reguleerida „rahvusvaheliste vedude maksuvabastusi“?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 148 punkti c, koosmõjus selle artikli punktiga a, tuleb tõlgendada nii, et peamine tingimus käibemaksuerandi kohaldamiseks offshore tõstukpuurplatvorm suhtes, mis on olnud rahvusvahelistes vetes, on see, et selle (kaubandus- või tööstustegevuses) kasutamise ajal on see liikumises, liikudes merel ühest kohast teise pikema aja vältel kui see merel puurimiseks seisab, st et liikumist peab olema rohkem võrreldes puurimisega?


( 1 ) Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).