201807200622012842018/C 276/262882018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180425191911

Kohtuasi C-288/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Holland) 25. aprillil 2018 – X BV versus Staatssecretaris van Financiën


C2762018ET1910120180425ET0026191191

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Holland) 25. aprillil 2018 – X BV versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-288/18)

2018/C 276/26Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: X BV

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Staatssecretaris van Financiën

Eelotsuse küsimus

Kas kombineeritud nomenklatuuri (1. jaanuarist 2007 kuni 25. oktoobrini 2013 kehtinud redaktsiooni) alamrubriike 8528 51 00 ja 8528 59 40 tuleb tõlgendada nii, et LCD- ehk vedelkristallekraaniga lamemonitorid, mis on loodud ja toodetud automaatsest andmetöötlusseadmest ja muudest allikatest pärinevate liitvideosignaalide taasesitamiseks, tuleb olenemata konkreetse monitori objektiivsetest tunnustest ja omadustest liigitada KN alamrubriiki 8528 59 40, kui oma suuruse, kaalu ja funktsioonide tõttu ei sobi need lähedalt vaadates töötamiseks? Kas seejuures on oluline, kas monitori kasutaja (lugeja) ning andmeid automaatses andmetöötlusseadmes töötlev või automaatsesse andmetöötlusseadmesse sisestav isik on üks ja sama isik?