201807060101994362018/C 259/342812018CJC25920180723SL01SLINFO_JUDICIAL20180424242521

Zadeva C-281/18 P: Pritožba, ki jo je Repower AG vložila 24. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 v zadevi T-727/16, Repower/EUIPO


C2592018SL2410120180424SL0034241252

Pritožba, ki jo je Repower AG vložila 24. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 v zadevi T-727/16, Repower/EUIPO

(Zadeva C-281/18 P)

2018/C 259/34Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Repower AG (zastopniki: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, repowermap.org

Predlogi

Razveljavitev sodbe splošnega sodišča z dne 21. februarja 2018 v zadevi T-727/16, prva točka izreka v delu, v katerem je bila tožba zavrnjena;

razveljavitev odločbe petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. avgusta 2016 (zadeva R 2311/2014-5 (REV));

naložitev plačila stroškov EUIPO.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

EUIPO v okviru postopka pred Splošnim sodiščem ne bi smel zamenjati obrazložitve razveljavitve. EUIPO je spremenil predmet spora ter kršil pravico do izjave in obveznost izvajanja njene diskrecijske pravice.

2.

Splošno pravno načelo, ki dopušča umik nezakonitega upravnega akta, se v obravnavanem primeru ne bi smelo uporabiti. Zakonodaja ne vsebuje pravne praznine. Določbe členov 80 in 83 Uredbe št. 207/2009 so lex specialis.

3.

Pritožnici v skladu s členom 83 Uredbe št. 207/2009 ni bilo naloženo, da dokaže neobstoj načela umika nezakonitih upravnih aktov v državah članicah.

4.

Tudi če se predpostavi obstoj takega splošnega načela, ki se uporabi na področju prava znamk, zaradi varstva legitimnega pričakovanja niso bili izpolnjeni pogoji za popoln umik.

5.

V odločbi odbora za pritožbe je obrazložitev znatno pomanjkljiva.