201806150471954952018/C 231/192802018CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180424161721

Vec C-280/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 24. apríla 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis


C2312018SK1610120180424SK0019161172

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 24. apríla 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Vec C-280/18)

2018/C 231/19Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPAZ“

Žalovaní: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Vedľajší účastník konania: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 6 a 11 smernice 2011/92/ES ( 1 ) v spojení s článkom 47 Charty Základných práv Európskej únie vykladať v zmysle, že sú s týmito ustanoveniami práva Únie zlučiteľné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v bodoch 8, 9 a 10 [návrhu na začatie prejudiciálneho konania], ktorými sa stanovuje, že predovšetkým širší správny celok kraja a nie dotknutá obec začne a má na starosti postupy, ktoré predchádzajú prijatiu rozhodnutia o schválení environmentálnych podmienok pre stavebné diela a činnosti a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie (uverejnenie štúdií posúdenia vplyvu na životné prostredie, informovanosť a účasť verejnosti na prerokovaní)?

2.

Majú sa články 6 a 11 smernice 2011/92/ES v spojení s článkom 47 Charty Základných práv Európskej únie vykladať v zmysle, že je s týmito ustanoveniami práva Únie zlučiteľný vnútroštátny právny systém, ktorý je opísaný v tých istých bodoch a ktorým sa v konečnom dôsledku stanovuje, že uverejnenie rozhodnutí o schválení environmentálnych podmienok pre stavebné diela a činnosti, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie, je na základe ich uverejnenia na príslušnej internetovej stránke domnienkou o ich úplnej znalosti pre každú dotknutú osobu na účely podania žaloby na súde podľa platnej právnej úpravy (žaloba o neplatnosť pred Štátnou radou) do šesťdesiatich (60) dní vzhľadom na ustanovenia o uverejnení štúdií posúdenia vplyvu na životné prostredie, informovanosti a účasti verejnosti na postupe schvaľovania predmetných stavebných diel a činností, ktoré stavajú do centra týchto postupov širší správny celok kraja a nie dotknutú obec?


( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 26, 2012, s. 1).