201806150471954952018/C 231/192802018CJC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180424161721

Kohtuasi C-280/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 24. aprillil 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“versus Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis


C2312018ET1610120180424ET0019161172

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 24. aprillil 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“versus Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Kohtuasi C-280/18)

2018/C 231/19Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“

Vastustajad: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Menetlusse astuja: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2011/92/EL ( 1 ) artikleid 6 ja 11 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 võib tõlgendada nii, et nendega on kooskõlas sellised riigisisesed õigusnormid, nagu on esitatud [eelotsusetaotluse] punktides 8, 9 ja 10, milles on märgitud, et menetlused, mis eelnevad sellise otsuse vastuvõtmisele, millega kiidetakse heaks olulise keskkonnamõjuga projektide ja tegevuste keskkonnatingimused (keskkonnamõju uuringute avalikustamine, üldsuse teavitamine ja osalemine), peab algatama ja läbi viima peaasjalikult maakonna tasandi suurem haldusüksus, mitte aga konkreetne kohalik omavalitsus?

2.

Kas direktiivi 2011/92/EL artikleid 6 ja 11 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 võib tõlgendada nii, et nendega on kooskõlas eelnimetatud punktides osutatud riigisisesed õigusnormid, milles on lõplikult sätestatud, et nende otsuste avalikustamine, millega kiidetakse heaks olulise keskkonnamõjuga projektide ja tegevuste keskkonnatingimused, koos teatega spetsiaalsel veebilehel loob eelduse, et kõiki asjast huvitatud isikuid on täielikult informeeritud, kasutamaks kehtivas õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendit (Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsevale riiginõukogule esitatav tühistamiskaebus) kuuekümne (60) päeva jooksul, võttes arvesse õigusnorme, mis reguleerivad keskkonnamõju uuringute avalikustamist, üldsuse teavitamist ja osalemist asjaomaste projektide ja tegevuste keskkonnatingimuste heakskiitmise menetluses, ning mille kohaselt on nende menetluste keskmes maakonna tasandi suurem haldusüksus, mitte konkreetne kohalik omavalitsus?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT 2012, L 26, lk 1).