201806080411931432018/C 221/142752018CJC22120180625ET01ETINFO_JUDICIAL20180423121321

Kohtuasi C-275/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 23. aprillil 2018 – Milan Vinš versus Odvolací finanční ředitelství


C2212018ET1210120180423ET0014121132

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 23. aprillil 2018 – Milan Vinš versus Odvolací finanční ředitelství

(Kohtuasi C-275/18)

2018/C 221/14Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Milan Vinš

Vastustaja: Odvolací finanční ředitelství

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kaupade ekspordile maksuvabastuse kohaldamiseks nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ( 1 ) artikli 146 tähenduses on lubatud kehtestada tingimus, et need kaubad peavad kõigepealt olema suunatud konkreetsele tolliprotseduurile (Tšehhi käibemaksuseaduse nr 235/2004 § 66)?

2.

Kas selline riigi õigusnorm on käibemaksudirektiivi artikli 131 alusel piisavalt põhjendatav kui õigusnorm, mille eesmärk on ära hoida maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist ja muid kuritarvitusi?


( 1 ) ELT 2006, L 347, lk 1.