201807270302024642018/C 285/302742018CJC28520180813RO01ROINFO_JUDICIAL20180423161723

Cauza C-274/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) la 23 aprilie 2018 – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien


C2852018RO1630120180423RO0030163172

Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) la 23 aprilie 2018 – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien

(Cauza C-274/18)

2018/C 285/30Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Minoo Schuch-Ghannadan

Pârâtă: Medizinische Universität Wien

Întrebările preliminare

1)

Principiul pro rata temporis, prevăzut la clauza 4 punctul 2 din Acordul-cadru din anexa la Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 ( 1 ) privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, coroborat cu principiul nediscriminării prevăzut la clauza 4 punctul 1 din acordul-cadru, trebuie aplicat unei dispoziții legale potrivit căreia durata totală a raporturilor de muncă consecutive ale unui lucrător/lucrătoare la o universitate din Austria, angajat(ă) în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri externe sau al unor proiecte de cercetare, este de 6 ani în cazul lucrătorilor cu normă întreagă, și de 8 ani în cazul muncii pe fracțiune de normă, iar, în plus, atunci când este justificat de motive obiective, în special pentru continuarea sau finalizarea unor proiecte de cercetare sau unor publicații, se admite o singură prelungire suplimentară până la 10 ani în cazul lucrătorilor cu normă întreagă și până la 12 ani în cazul muncii pe fracțiune de normă?

2)

O reglementare precum cea descrisă la prima întrebare preliminară constituie o discriminare indirectă pe motive de sex, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), atunci când afectează un procent considerabil mai ridicat de lucrători de sex feminin decât de lucrători de sex masculin?

3)

Articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 ( 2 ) privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) trebuie interpretat în sensul că o femeie care, considerând că intră în domeniul de aplicare al unei reglementări precum cea de la prima întrebare preliminară, invocă faptul că a fost discriminată indirect pe motive de sex pentru că numărul femeilor încadrate în muncă pe fracțiune de normă este semnificativ mai mare decât cel al bărbaților încadrați în muncă pe fracțiune de normă, trebuie să susțină această împrejurare, în special faptul că, din punct de vedere statistic femeile sunt afectate într-o măsură considerabil mai mare, prin prezentarea unor date statistice concrete sau a unor împrejurări concrete și să dovedească acest fapt prin probe concludente?


( 1 ) JO 1998, L 14, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 35

( 2 ) JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262