201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180420222211

Cauza C-273/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 20 aprilie 2018 – SIA „Kuršu zeme”


C2592018RO2210120180420RO0030221221

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 20 aprilie 2018 – SIA „Kuršu zeme”

(Cauza C-273/18)

2018/C 259/30Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SIA „Kuršu zeme”

Pârâtă: Valsts ieņēmumu dienests

Întrebarea preliminară

Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE ( 1 ) trebuie interpretat în sensul că se opune interzicerii deducerii taxei pe valoarea adăugată achitată în amonte atunci când această interzicere se bazează exclusiv pe implicarea conștientă a persoanei impozabile în conceperea unor operațiuni simulate, însă nu se precizează modul în care rezultatul operațiunilor concrete reprezintă un prejudiciu pentru finanțele publice, prin neplata taxei pe valoarea adăugată sau sub forma unei solicitări nejustificate de restituire a acestei taxe, comparativ cu o situație în care aceste operațiuni ar fi fost concepute în conformitate cu circumstanțele lor reale?


( 1 ) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7).