201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723LT01LTINFO_JUDICIAL20180420222211

Byla C-273/18: 2018 m. balandžio 20 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „Kuršu zeme“


C2592018LT2210120180420LT0030221221

2018 m. balandžio 20 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „Kuršu zeme“

(Byla C-273/18)

2018/C 259/30Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SIA „Kuršu zeme“

Atsakovė: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2006/112/EB ( 1 ) 168 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: jam prieštarauja draudimas atskaityti pirkimo mokestį, kai jis grindžiamas vien tuo, kad mokesčio mokėtojas sąmoningai dalyvavo sudarant apsimestinius sandorius, ir neįvardijama, kokią žalą nesumokėto arba nepagrįstai susigrąžinto PVM forma nagrinėjami sandoriai padarė biudžetui, palyginti su situacija, kokia būtų susiklosčiusi, jei būtų sudaryti faktines aplinkybes atitinkantys sandoriai?


( 1 ) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).