201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723HU01HUINFO_JUDICIAL20180420222211

C-273/18. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2018. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Kuršu zeme”


C2592018HU2210120180420HU0030221221

Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2018. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Kuršu zeme”

(C-273/18. sz. ügy)

2018/C 259/30Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: SIA „Kuršu zeme”

Alperes: Valsts ieņēmumu dienests

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv ( 1 ) 168. cikkének a) pontját, hogy azzal ellentétes az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonásának tilalma, ha e tilalom kizárólag az adóalanynak a színlelt ügyletek kialakításában való tudatos részvételén alapszik, és nem határozták meg azt, hogy a konkrét ügyletek eredménye – a hozzáadottérték-adó megfizetésének hiánya miatt vagy ezen adó visszatérítése iránti jogtalan kérelem formájában – milyen módon károsítja az államkincstárat olyan helyzettel összehasonlítva, amelyben ezen ügyleteket a valós körülményeknek megfelelően alakították volna ki?


( 1 ) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)