201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180420222211

Asia C-273/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 20.4.2018 – SIA ”Kuršu zeme” v. Valsts ieņēmumu dienests


C2592018FI2210120180420FI0030221221

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 20.4.2018 – SIA ”Kuršu zeme” v. Valsts ieņēmumu dienests

(Asia C-273/18)

2018/C 259/30Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SIA ”Kuršu zeme”

Vastapuoli: Valsts ieņēmumu dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/112/EY ( 1 ) 168 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä kiellolle vähentää ostoihin sisältyvä arvonlisävero, kun kyseinen kielto perustuu yksinomaan siihen, että verovelvollinen on tietoisesti osallistunut simuloitujen liiketoimien järjestelyyn, mutta tiedossa ei ole, millä tavoin konkreettisten liiketoimien seurauksena valtion varoihin kohdistuu vahinkoa, arvonlisäveron maksamatta jättämisellä vai kyseisen veron palauttamista koskevalla perusteettomalla vaatimuksella, verrattuna tilanteeseen, jossa nämä liiketoimet olisi käsitetty niiden todellisten olosuhteiden mukaisesti?


( 1 ) Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).