201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723CS01CSINFO_JUDICIAL20180420222211

Věc C-273/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 20. dubna 2018 – SIA „Kuršu zeme“


C2592018CS2210120180420CS0030221221

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 20. dubna 2018 – SIA „Kuršu zeme“

(Věc C-273/18)

2018/C 259/30Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SIA „Kuršu zeme“

Žalovaný v prvním stupni: Valsts ieņēmumu dienests

Předběžná otázka

Musí být čl. 168 písm. a) směrnice 2006/112/ES ( 1 ) vykládán v tom smyslu, že brání takovému zákazu uplatnit odpočet DPH na vstupu, který je založen pouze na vědomém zapojení osoby povinné k dani do vykazování simulovaných plnění, aniž je popsáno, jakým způsobem výsledek těchto konkrétních plnění poškozuje státní rozpočet v důsledku neodvedení daně z přidané hodnoty nebo v podobě neoprávněné žádosti o vrácení této daně ve srovnání se situací, kdy by tato plnění byla formálně vykázána tak, jak se reálně uskutečnila?


( 1 ) – Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).