201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618HR01HRINFO_JUDICIAL20180419181811

Predmet C-270/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2018. uputio Conseil d’État (Francuska) – UPM France protiv Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics


C2112018HR1810120180419HR0022181181

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2018. uputio Conseil d’État (Francuska) – UPM France protiv Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Predmet C-270/18)

2018/C 211/22Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: UPM France

Druge stranke u postupku: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

1.

Treba li odredbe članka 21. stavka 5. trećeg podstavka Direktive ( 1 ) tumačiti na način da oslobođenje koje na temelju tih odredbi države članice mogu dodjeljivati malim proizvođačima električne energije pod uvjetom da oporezuju energente koji se koriste za proizvodnju te električne energije, može proizlaziti iz situacije poput one opisane u točki 7. ove odluke za razdoblje prije 1. siječnja 2011., tijekom kojeg Francuska, kako joj je to Direktiva i dopuštala, još nije bila uvela nacionalni porez na krajnju potrošnju električne energije, pa prema tome ni oslobođenje od tog poreza za male proizvođače?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, kako treba kombinirati odredbe članka 14. stavka 1. točke (a) Direktive i odredbe njezina članka 21. stavka 5. trećeg podstavka za male proizvođače koji troše električnu energiju koju proizvode za potrebe svoje djelatnosti? Posebno, podrazumijevaju li te odredbe minimalno oporezivanje bilo oporezivanjem proizvedene električne energije uz oslobođenje korištenog prirodnog plina, bilo oslobođenjem od poreza na proizvodnju električne energije, pri čemu je država onda dužna oporezovati korišten prirodni plin?


( 1 ) Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL 2003., L 283, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.)