201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL20180418111111

Zadeva C-268/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (Romunija) 18. aprila 2018 – SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor


C2492018SL1110120180418SL0016111111

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (Romunija) 18. aprila 2018 – SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

(Zadeva C-268/18)

2018/C 249/16Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bacău

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Onlineshop SRL

Tožena stranka: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba kombinirano nomenklaturo v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 1 ) o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1821 ( 2 ) z dne 6. oktobra 2016, razlagati tako, da je treba naprave, kakršne so navigacijski sistemi GPS PNI S 506, ki so predmet obravnavane zadeve, uvrstiti v tarifno podštevilko 8526 91, podštevilka 8526 91 20, ali v tarifno številko 8528, podštevilka 8528 59 00 navedene nomenklature?

2.

Ali se različice kombinirane nomenklature, ki zaporedoma izhajajo iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 698/2012 ( 3 ) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 459/201[4] ( 4 ), upoštevajo za določitev pravilne tarifne uvrstitve naprav, kakršne so navigacijski sistemi, ki so predmet obravnavane zadeve, in sicer da se lahko po analogiji uporabljajo za izdelke, ki so podobni zadevnemu navigacijskemu sistemu, in ali uporaba navedenih določb po analogiji potrjuje razlago [kombinirane nomenklature], ki jo je podala carinska uprava?


( 1 ) Uredba Sveta št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 (UL 2014, L 312, str. 1).

( 2 ) Izvedbena uredba Komisije 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 2016, L 294, str. 1).

( 3 ) Izvedbena uredba Komisije št. 698/2012 z dne 25. julija 2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL 2012, L 203, str. 34).

( 4 ) Izvedbena uredba Komisije št. 459/2014 z dne 29. aprila 2014 o spremembi nekaterih uredb o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo (UL 2014, L 133, str. 43).